logo jittagornp.me

โครงสร้างการเข้ารหัสข้อมูลแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure)

กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง

 1. จากภาพ นาย A ต้องการส่งข้อมูล (Data) ไปให้กับนางสาว B
 2. ระบบจะสร้าง Symmetric Key ขึ้นมา 1 ชุด
 3. และนำ Data ที่นาย A ต้องการจะส่ง มาทำการเข้ารหัสข้อมูลกับ Symmetric Key ด้วยอัลกอริทึมแบบ Symmetric กลายเป็น Data Encryption
 4. นำ Symmetric Key ของนาย A มาเข้ารหัสข้อมูลอีกทีด้วย Public Key ของนางสาว B (ผู้รับ) กลายเป็น Symmetric Key Encryption
 5. ส่งข้อมูลที่เป็น Data Encryption + Symmetric Key Encryption ไปพร้อมกัน

ข้อสังเกต

 1. Data มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Symmetric Key คือใช้ Key ใดเข้ารหัส จะต้องใช้ Key นั้นถอดรหัสเท่านั้น
 2. การเข้ารหัสข้อมูลเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
  • การทำ Data Encryption ด้วย Symmetric Key
  • และการทำ Symmetric Key Encryption ด้วย Public Key ของผู้รับ
 3. ส่ง Data Encryption + Symmetric Key Encryption ไปพร้อมกัน

กระบวนการทางฝั่งผู้รับหรือกระบวนการตรวจสอบ

 1. ระบบของนางสาว B (ผู้รับ) จะได้รับข้อมูลที่เป็น Data Encryption + Symmetric Key Encryption แนบมาด้วยกัน
 2. นางสาว B (ผู้รับ) จะใช้ Private Key ของตนเอง มาถอดรหัส Symmetric Key Encryption ได้เป็น Symmetric Key
 3. จากนั้นจะนำ Symmetric Key ที่ได้จากข้อ 2 มาถอดรหัส Data Encryption อีกที ได้ผลลัพธ์เป็น Data จึงถือว่าการส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

ข้อสังเกต

 1. ข้อมูลที่ระบบของผู้รับได้ตอนแรกคือ Data Encryption + Symmetric Key Encryption ซึ่งถูกส่งมาด้วยกัน
 2. มีการถอดรหัสข้อมูลเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
  • การถอดรหัสข้อมูล Symmetric Key Encryption ด้วย Private Key ของผู้รับ
  • การถอดรหัสข้อมูล (Data) ด้วย Symmetric Key ที่ได้มา

หมายเหตุ

เป็นบทความที่ถูกย้ายมาจาก https://na5cent.blogspot.com/2012/04/public-key-infrastructure.html ซึ่งผู้เขียน เขียนไว้เมื่อ วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหน ที่ชื่นชอบบทความ และอยากจะสนุนสนันค่ากาแฟเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้า Buy me a coffee ได้ครับ
profile photo
จิตกร พิทักษ์เมธากุล fire fire fire
Software Developer พ่อลูกอ่อน