logo jittagornp.me

กระบวนการทำลายเซ็นต์ดิจิตอล (Digital Signature Methodology)

กระบวนการทางฝั่งผู้ส่ง

 1. จากภาพ นาย A ต้องการส่งเอกสาร (Document) ให้กับนางสาว B
 2. ระบบจะนำเอกสารที่นาย A ต้องการจะส่งมาทำการหาค่า Hash Value ด้วย Hash Algorithm
 3. จากนั้นก็จะนำ Hash Value ที่หามาได้จากข้อ 2 มาเข้ารหัสแบบ Asymmetric ด้วย Private Key ของ นาย A (ของผู้ส่ง) จะได้เป็นลายเซ็นดิจิตอล (Signature)
 4. จากนั้นก็ส่ง Signature ไปพร้อมกับ Document ชุดเดิม

ข้อสังเกต

 1. เอกสาร (Document) ไม่มีการเข้ารหัสใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. การเข้ารหัส Hash Value จะใช้ Private Key ของผู้ส่ง แนบ Signature ส่งไปพร้อมกับ Document

กระบวนการทางฝั่งผู้รับหรือกระบวนการตรวจสอบ

 1. จากภาพนางสาว B จะได้ข้อมูลมาเป็น Signature + Document มาด้วยกัน
 2. ระบบจะทำการแยก Signature และ Document ออกจากกัน
 3. นำ Signature มาถอดรหัสแบบ Asymmetric ด้วย Public Key ของนาย A (ของผู้ส่ง ซึ่งระบบของนางสาว B หรือของผู้รับเป็นตัวจัดการ) จะได้เป็น Hash Value
 4. และนำ Document ที่ได้ มาทำการหา Hash Value ด้วย Hash Algorithm เดียวกันกับที่นาย A (ผู้ส่ง) ใช้
 5. นำ Hash Value ของข้อ 3 และ ข้อ 4 มาเปรียบเทียบกัน
 6. ต้องเท่ากัน 100 % เท่านั้น จึงจะถือว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์ มิฉะนั้นแล้วต้องให้นาย A (ผู้ส่ง) ส่ง Document มาให้ใหม่ เพราะถือว่าอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างทาง

ข้อสังเกต

 1. การถอดรหัส Signature จะใช้ Public Key ของผู้ส่ง
 2. และ Hash Value ของทั้ง 2 ที่หาได้ต้องเท่ากัน 100 % เท่านั้น จึงจะถือว่าการส่งข้อมูลสมบูรณ์แบบ

หมายเหตุ

เป็นบทความที่ถูกย้ายมาจาก https://na5cent.blogspot.com/2012/04/digital-signature-methodology.html ซึ่งผู้เขียน เขียนไว้เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหน ที่ชื่นชอบบทความ และอยากจะสนุนสนันค่ากาแฟเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้า Buy me a coffee ได้ครับ

โฆษณา

iWallet เป็น Bot หรือโปรแกรมอัตโนมัติ ที่เอาไว้ซื้อ/ขาย แลกเปลี่ยนเหรียญ (Digital Token) บน DeFi (Decentralized Finance) โดยใช้ Concept Rebalancing แบบ 50:50

Features
 • รองรับหลาย Wallets
 • รองรับหลาย Networks (ตอนนี้รองรับ BSC, Polygon, Bitkub)
 • รองรับ Token ประเภท ERC-20 ทุกตัว
 • ทำ Rebalancing อัตโนมัติ (50:50)
 • ทำ Manual Reblanacing ได้
 • เติม Gas อัตโนมัติ (ถ้าเห็นว่า Gas ใกล้หมด)
 • PWA (Progressive Web App) สามารถติดตั้งลงบน Desktop และ Mobile ได้
 • รองรับ Two-Factor Authentication (2FA), Google Authenticator
 • ดูประวัติการทำ Rebalancing (Reblancing History)
 • ดูประวัติการโอน (Transfer History)
 • รู้กำไร และขาดทุน โดยดูจากต้นทุนที่โอนเข้า/ออก iWallet (บอกเป็น %)
 • มีหน้าจอสำหรับโอน (Transfer) Token
 • มีแจ้งเตือนทาง LINE (Notification) ถ้า Bot ทำ Rebalance หรือมีการโอนเข้า/ออก iWallet
 • Export ประวัติการทำ Rebalancing ในรูปแบบ Excel
 • อื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iwallet.jittagornp.me
profile photo
จิตกร พิทักษ์เมธากุล fire fire fire
Software Developer พ่อลูกอ่อน